TeleDat Telekomunikačné stavby, spol. s r.o.v likv.